Systémy

Ability Checks

Jedná se o hod kostkou na nějakou vaši dovednost, abychom prvkem náhody s ohledem na schopnosti naší postavy určili úspěch či neúspěch nějaké akce. Než hodíš kostkou, je potřeba určit obtížnost dané akce, té říkáme DC (Difficulty Class). Je-li přítomen vypravěč, může DC určit za tebe. Případně se můžete i domluvit s jinými hráči, jinak si DC určuješ sám. U nadefinovaných systémů jako je například lezení je DC určeno pevně touto wiki a musíš se tím řídit. U všech ostatních hodů si DC vymýšlíš sám takovým způsobem, aby to bylo férové. K vymýšlení DC můžeš použít tuto tabulku:

Náročnost úlohyDC
Velmi jednoduchá5
Jednoduchá10
Střední15
Těžká20
Velmi těžká25
Téměř nemožná30

Jsi povinen DC předem oznámit v rámci svého RP, aby bylo jasné, zda se ti úloha povedla a také abys nemohl ovlivnit výsledek až po provedení hodu. Tomu říkáme deklarace DC.

Příklad deklarace DC může vypadat třeba takhle:
/me se pokusil pohladit srnku, aniž by ji vyplašil. ((DC 14))
A následně si hodíme na Animal Handling.

Hodit si na dovednost můžeme v menu Shift+R > Dice, ve kterém najdeme danou dovednost a stiskneme Roll.

Pokud je výsledný hod (i s bonusem) stejný nebo vyšší než DC, tak jsi uspěl při svém pokusu. Pokud jsi naopak hodil menší číslo, než je DC, tak jsi neuspěl a neměl by ses o to stejné pokoušet znovu.

Hodem na nějakou konkrétní dovednost říkáme dle názvu dovednosti, následovanou slovem Check, například Stealth Check. Vypravěč tě tak může vyzvat ke konkrétnímu hodu s konkrétním DC.

Reputace

U každé hráčské postavy ukládáme hodnotu reputace s Valandorským královstvím.

Výchozí hodnota je 0 (s výjimkou příběhových postav).

Reputaci hráč získává plněním úkolů pro království nebo jinými činy, které jsou pro království prospěšné a jsou povšimnuty lidem a zejména šlechtou království. Obdobně hráč reputaci ztrácí, jestliže škodí království a jsou jeho činy povšimnuty lidmi z království.

Reputace se mění některými činy automaticky, jindy ji mění moderátoři manuálně. Někdy o změně reputace je hráč upozorněn, jindy zase ne. Hráči není známá výše jeho reputace, ale některé NPC na něj mohou reagovat odlišně vzhledem k jeho reputaci.

Pokud hráčova reputace klesne pod -10, stane se hledaným záškodníkem a městská stráž se jej pokusí zadržet a umístit do žaláře. I pokud byl do žaláře hráč umístěn NPCčkem, propustit jej může pouze hráč.

Vloupání

Pravidla našeho serveru stanoví:
Při vloupání musíš použít Stealth Check a na místě ponechat POI (Point of Interest). Screenshoty z vloupání a seznam odcizených předmětů musíš ohlásit do ticketu na Discordu.

Pojďme si projít celý postup vloupání do cizí budovy:

 1. Ujisti se, že máš u sebe Thieves' Tools, pokud se chystáš otevírat nějaké zamčené truhly. Dveře se dají i vykopnout.
 2. Přistup k budově, začni v /me popisovat způsob vloupání a následně proveď Stealth Check (Shift+R > Dice > Stealth > Roll). Pokud provádíte vloupání ve více lidech, musí tento hod provést všichni.
 3. Pořiď si screenshot obrazovky, na kterém bude vidět tvůj popis akce a hod kostkou.
 4. Při otevírání všech zámků (u dveří i beden) vhodně popiš svou akci a počítej si, kolik zámků jsi otevřel (včetně vykopnutí dveří).
 5. Po dokončení vykrádání domu musí zloděj na místě ponechat POI (Point of Interest), k němu musí přidat Investigation Check pomocí zeleného tlačítka Add Inspection, kde nastaví roll na Investigation a DC na svůj úvodní Stealth Check mínus 1 za každý prolomený zámek. Pokud se do domu vloupalo více osob, počítá se od nejnižšího úvodního Stealth Check. Text odhalený při úspěšném vyšetřování musí obsahovat nějaké vodítko, které může prozradit identitu zloděje.
 6. Pořiď si screenshot obrazovky, který dokládá nastavení POI.
 7. Otevři si ticket podpory na našem Discordu, přilož do něj všechny screenshoty a seznam předmětů, které jsi odcizil. Moderátor tento ticket využije pro případné vyšetřování.

Otevřít zámek šperhákem můžeš pomocí podržení E u dveří/truhly, kliknutím na tlačítko RP a poté na tlačítko Pick Lock. Podobně můžeš dveře vykopnout.

Zde je tabulka obtížností daných akcí (automaticky vyhodnocena systémem):

AkceDC
Vykopnutí dveří18 (Strength)
Odemčení dveří16 (Sleight of Hand)
Odemčení truhel18 (Sleight of Hand)
Odemčení bran18 (Sleight of Hand)

Pokud jsi vykrádal nějakou opuštěnou budovu, ve které jsi nic nenašel, může tě moderátor i tak odměnit nějakým předmětem za kvalitní RP.

Ticket podpory si nemusíš vytvářet, jestliže byl při vloupání přítomen majitel domu. V takovém případě nemusíš ani umisťovat POI.

Soubojový systém (PvP)

Na našem serveru nepoužíváme klasické mechanické PvP, která hra nabízí. Neplatí zde tedy žádné S2K, ani čistě popisovací souboj. Používáme zde kostkový D&D soubojový systém inspirovaný zahraničními servery. Tento systém (v různých upravených formách) se používá prakticky na každém seriózním whitelist RP serveru v Conan Exiles.

Vše potřebné najdeme pod klávesovou zkratkou Shift+R. Téměř vše co se souboje týče budeme ovládat z karty Abilities tohoto panelu. Tento mód nám umožňuje věrný D&D 5E souboj ve 3D hře.

Řekněme, že chceme někoho přepadnout, nebo nás naopak někdo napadne. Pojďme si vysvětlit celý postup boje. Některé pasáže rozdělíme na akce oběti a agresora.

1. fáze - Zahájení

Agresor vyhlásí záměr bojovat příkazem /pvp.
Od této chvíle se nikdo nehýbe.

Oběť odpoví svým záměrem z těchto možností:

 • Bojovat /pvp join
 • Vzdát se /pvp surrender (2. fáze se přeskakuje)
 • Pokusit se o útěk /pvp flee (oběti se hned započítá 1x úspěšná akce Flee)

Jiné přítomné osoby vybírají z těchto záměrů:

 • Přidat se k boji /pvp join
 • Pozorovat boj /pvp observe
 • Odejít (užitím herní mechaniky)

Účastníci boje si následně nahází na iniciativu. Ta určuje jejich pořadí v každém kole boje, seřazeni jsou od nejvyššího hozeného čísla po nejmenší. V případě stejných čísel (remíza) má přednost agresor.

2. fáze - Boj

Samotný boj se dělí na kola a tahy. Jedno kolo se skládá z tahů všech hráčů.

Jakmile jsi na tahu, zaklikneš si začátek tahu v Shift+R > Abilities pomocí tlačítka Start Turn.

Ve svém tahu se můžeš pohnout o vzdálenost své pohyblivosti (určené tvou rasou a bonusy - typicky to jsou 3 bloky) a provést jednu akci (Ability). Je jen na tobě, jestli se prvně pohneš a poté provedeš akci nebo naopak. Samozřejmě se nemusíš vůbec pohnout nebo také nemusíš provést žádnou akci.

Při pohybu v průběhu boje vždy používej měření vzdálenosti pomocí funkce Track movement distance v Shift+R (ikona stop). Akce Flee zvyšuje tvou pohyblivost o 1 blok. Nešení jiné postavy snižuje pohyblivost o 1 blok a plýtvá plnou akci. Šplhání v průběhu souboje je možné jen o polovinu běžné pohyblivosti, pokud nemáš schopnost nebo předmět, který by ti umožňoval rychlé lezení.

Pokud tvé HP kleslo na 0, nesmíš se v průběhu boje nijak pohybovat a musíš čekat na následky souboje.

Opuštění dosahu zbraně (často 2 bloky) jiného hráče pro něj vyvolává možnost Attack of opportunity.

Pokud chceš z boje utéct, musíš 3x za sebou provést úspěšnou akci Flee, aniž by tě nepřítel ve stejném kole zasáhl. Jestliže se ti to povede, boj končí a poté můžeš utéct užitím herní mechaniky.

Jiný hráč může ve tvém tahu použít reakce.

Svůj tah ukončíš tlačítkem End Turn. Tahy a kola se opakují, dokud není rozhodnut výsledek boje (typicky klesnutím HP na 0 u jedné z bojujících stran).

3. fáze - Následky

Na konci souboje vítěz určí následek v tzv. Consequence Phase. Například může tvoji postavu těžce zranit, zmrzačit, okrást nebo i třeba zcela usmrtit (dle pravidel o CK).

RPR systém

RPR = Roleplay Redux (Conan Exiles mód s menu pod zkratkou Shift+R). Z tohoto systému pak vychází i hody na dovednost a soubojový systém.

Základní informace

Vlastnosti

Každá postava má 6 vlastností, do kterých může rozdělit 13 bodů.

 • Síla (Strength) - určuje fyzickou sílu
 • Obratnost (Dexterity) - určuje hbitost
 • Odolnost (Constitution) - určuje výdrž
 • Inteligence - určuje uvažování a paměť
 • Moudrost (Wisdom) - určuje vnímání a vhled
 • Charisma - určuje sílu osobnosti

Zvolené vlastnosti

Při tvorbě Character Sheetu si můžeš zvolit 2x Chosen Attribute, čímž dále zvýšíš nějakou vlastnost o 1 bod. To však nelze použít na stejnou vlastnost vícekrát. Jakmile dosáhneš úrovně 12, můžeš si přidat ještě jeden bod vlastnosti.

Životy (HP)

Každá postava má jako základ 25 HP. Každý bod do Odolnosti (Constitution) přidává dalších 6 HP. K tomu je dále přičten bonus dle povolání.

Dovednosti

Existuje 19 různých dovedností, které vychází z vlastností. Odbornost v dovednosti se zvedá o 1 bod s každým bodem v odpovídající vlastnosti. Dále existují bonusy na dovednost podle rasy, povolání a nošených předmětů.

Úroveň postavy

Každá postava začíná na 8. úrovni, body úrovně si v Character Sheetu musíš do úrovně naklikat. Při hře můžeš v úrovních stoupat různými způsoby jako například denní aktivitou, vytvářením RP pro ostatní hráče nebo plněním úkolů.

Stavy v boji

Asleep

Postava spí, je neschopna mluvy nebo pohybu, nevnímá své okolí, leží na zemi.

Blinded

Postava má -2 nevýhodu na útoky a kouzla po dobu oslepení.

Charmed

Postava je očarovaná a považuje sesilatele kouzla za přítele, nebude na něj útočit, dokud není vyprovokována. Pokud je očarovaná postava napadena, kouzlo se zlomí.

Disarmed

Postava je odzbrojená, musí použít akci pro zvednutí zbraně nebo pro změnu za jinou zbraň.

Frightened

Postava je vyděšená a nemůže se vědomě přiblížit více ke zdroji svého strachu, taktéž má -2 nevýhodu na útoky a kouzla.

Incapacitated

Postava je neschopna jakékoliv akce nebo reakce po dobu jejího tahu.

Invisible

Postava je neviditelná a nemůže být zacílena, avšak může být zaútočeno na místo, kde se naposledy nacházela. Pokud se neviditelná postava nepohnula, může být stále napadnuta.

Knocked Prone

Postava je skopnutá k zemi, plazí se poloviční rychlostí nebo může použít polovinu pohyblivosti pro vztyk. Taktéž má -2 AC.

Polymorphed

Postava je proměněná, může se stále pohybovat, ale nemůže používat akce nebo reakce.

Poisoned

Postava je otrávená, má -2 nevýhodu na útoky a kouzla.

Restrained

Postava je svázaná, nemůže se pohybovat, ale může používat akce.

Silenced

Postava je utišena, nemůže používat verbální akce (mluvená kouzla) nebo hovořit.

Exhaustion

Postava je vyčerpaná, to může mít několik úrovní:

 • -2 All saves
 • -4 All saves, -2 AB & SB
 • -6 All saves, -2 AB & SB, -1 pohyb
 • -8 All saves, -4 AB & SB, -2 pohyb
 • -10 All saves, -6 AB & SB, žádný pohyb, zranění

Stunned

Postava je omráčená, nemůže použít žádné akce nebo reakce ve svém tahu.

Úrovně zranění

Wounded

Trvá 8 hodin nebo může být vyléčeno dříve pomocí léčivého kouzla 3. úrovně. Tuto úroveň získáš pokaždé, když v PvP dosáhneš 0 HP, pokud ti jej soupeř neodstraní pomocí Sportsmanship PvP Consequence.

S tímto stavem získáš tato znevýhodnění:

 • -30 HP
 • -5 postih na útoky a kouzla

Severely Wounded

Permanentní vážné zranění. Může být vyléčeno jedině léčivým kouzlem 4. úrovně. Tuto úroveň získáš, pokud v PvP skončíš s 0 HP a už s aktivním zraněním.

S tímto stavem získáš tato znevýhodnění:

 • -40 HP
 • -10 postih na útoky a kouzla
 • -2 pohyblivost

Death's Door

Permanentní velmi vážné zranění. Může být vyléčeno pouze léčivým kouzlem 5. úrovně. Tento stav je způsoben jako první fáze pokusu o Character Kill (CK), jako následek selhání zvláště silného magického rituálu nebo jako součást eventu vypravěče. Pokud se ti nedostane včasné léčby, může na pokyn vypravěče dojít k záchranným hodům a jejich neúspěch může znamenat trvalou smrt tvé postavy.

S tímto stavem získáš tato znevýhodnění:

 • -200 HP
 • -10 postih na útoky a kouzla
 • nemůžeš provádět akce, bonusové akce, reakce ani pohyb

Maimed

Permanentní zmrzačení. Může být vyléčeno kouzelným regeneračním rituálem. Tento stav získáš, když ti po prohře v druhém nebo dalším souboji bude nahozena Maim PvP Consequence.

Je očekáváno správné RP sehrání skutečnosti, že daná část těla chybí. Pokud se jedná o vyříznutí jazyka, nemůžeš provádět mluvená kouzla nebo mluvit jakkoliv srozumitelně. Pokud jsi přišel o ruku, nemůžeš ji používat v boji, držet v ní cokoliv, co by ji vyžadovalo. Tuto logiku použij na jakoukoliv část těla, o kterou jsi přišel.