Bohové

Vacarie vznikla působením Chaosu a 7 bohů. Dohromady tak uctíváme 8 různých náboženství.

Chaos

(Ve hře Crom)

Prázdnota, náhoda, absence boha.

Chaos

Uctívání Chaosu vlastně znamená, že žádného boha nemáme. Chaos je prázdnota a absence řádu. Pokud je víra v Chaos slabá, jsme prakticky ateisty. Když však silně uctíváme Chaos, praktikujeme tím nejzvláštnější náboženství, které ostatní věřící příliš nerespektují. Následovníci Chaosu věří, že vše je věc předurčené náhody. Náš osud je už zpečetěn.

Chaos narušil nekonečné prázdno a dal za vznik energii a hmotě. Chaos znázorňuje počátek všeho, taktéž se do něj propadl starý svět.

Oltář: prakticky cokoliv, co uctívači zasvětí Chaosu, většinou něco neuspořádaného
Zvířecí symboly: žádné nejsou
Ctnosti: svoboda
Běžní uctívači: odpadlíci, psanci
Vznešený materiál: kámen
Preferované zbraně: obušky, palice, tupé zbraně
Oběti: naprosto cokoliv

Devaris

(Ve hře Derketo)

Bohyně temnoty a plodnosti.

Devaris

Devaris je svůdná bohyně, která vede tvory k hříchům a podsouvá jim temné a zvrácené myšlenky. Díky ní vzniká život, ale také smrt. Její požehnání znamená zvýšenou plodnost a chtíč. Libuje si i v utrpení.

Devaris stvořila touhu a plodnost, ale taky pýchu, závist a chamtivost. Společně s Rothgarem vytvořila zlato a prohnilost. Všem tvorům dala kus své povahy a také stvořila tieflingy.

Oltář: sochy krásných žen, koček, vyobrazení krásy, svůdnosti a estetiky
Zvířecí symboly: kočky a kočkovité šelmy
Ctnosti: láska, touha, sex, vychytralost, zákeřnost
Běžní uctívači: tieflingové, bardi, umělci, prostitutky
Vznešený materiál: hedvábí, květiny, drahé kovy
Preferované zbraně: biče, dýky, zákeřné a skryté zbraně
Oběti: sladkosti, víno, panny, ejakulát

Javron

(Ve hře Jhebbal Sag)

Bůh přírody, zvířat a úrody.

Javron

Chrání rostliny a stromy, přináší úrodu všem tvorům a tak hostinné podmínky pro život. Jeho následovatelé využívají dary přírody, ale musí také přírodě něco vracet.

Javron dal za vznik přírodě a zvířatům. Stvořil trávu a rostliny, téměř všechna zvířata, ale taky půlčíky a dryády. Poštval Elyneas proti Morkelskaru, když zničili přírodu.

Oltář: antropomorfistické vyobrazení, spojení přírody s humanoidními tvory
Zvířecí symboly: rohatá zvířata, jako kozy, gazely, mufloni, bůvoli
Ctnosti: soudružnost, přizpůsobení, spojení s přírodou
Běžní uctívači: lesní elfové, dryády, druidi, farmáři, lovci
Vznešený materiál: dřevo, kožešiny a kůže, kly, tesáky
Preferované zbraně: drápy, zuby, luky a kuše
Oběti: med, chleba

Mirelia

(Ve hře Mitra)

Bohyně spravedlnosti a rovnováhy.

Mirelia

Mirelia je považována za nejmoudřejší ze všech bohů. Nezastává však žádnou stranu v jakémkoliv střetu. Je spravedlivá, ale i krutá, drží na světě rovnováhu mezi dobrem a zlem, mezi dnem a nocí.

Z vody utvořila řeky, jezera, moře a oceány. Mirelia také dala život trpaslíkům a lidem. Nechala zkamenět draky a tak ukončila starý svět. Udržela rovnováhu mezi ostatními bohy a tvory země.

Oltář: vyobrazení pokorných lidí jako nejvyváženější rasy
Zvířecí symboly: fénix
Ctnosti: pokora, spravedlnost, nemilosrdnost
Běžní uctívači: lidé, filosové, mniši, soudci
Vznešený materiál: ocel, obsidián
Preferované zbraně: dlouhé a obouruční meče
Oběti: ambrosie, slabší lihoviny

Sylthar

(Ve hře Set)

Bůh síly a obětování.

Sylthar

Sylthar vyžaduje oběti a za to své následovníky odměňuje svým požehnáním, které jim dodává sílu nebo vzácné předměty.

Sylthar stvořil hady a štíry, ale i draky.

Oltář: sochy hadů, dýky, vyobrazení schopnosti malého tvora porazit velké nepřátele
Zvířecí symboly: hadi a štíři
Ctnosti: odvaha, mrštnost, vynalézavost, síla
Běžní uctívači: zloději, kněží, alchymisté
Vznešený materiál: šupiny, kůže, krev
Preferované zbraně: dýky, krátké meče
Oběti: víno a jiný alkohol, kořeněná jídla, krvavé oběti živých bytostí

Rothgar

(Ve hře Ymir)

Bůh války, ohně a bouře.

Rothgar

Rothgarovi následovníci mají povinnost zemřít v boji, jinak nejsou hodni po své smrti před Rothgara předstoupit. Ten jim žehná při každém střetu, kdy se smrti přiblíží.

Rothgar stvořil orky, válku a otroctví. Společně s Devaris vytvořil zlato a prohnilost. Stvořil také led, sníh, bouři a zimní oblast severu.

Oltář: obr s parohatou helmou a sekerou, zmrzlé věci, zobrazení houževnatosti a boje s nepřízní přírody
Zvířecí symboly: medvědi, jeleni a další parohatá zvířata
Ctnosti: síla, odolnost, tvrdohlavost, houževnatost
Běžní uctívači: orkové, trpaslíci, barbaři, válečníci, horníci, dřevorubci
Vznešený materiál: železo, ocel, led
Preferované zbraně: sekery, kladiva
Oběti: medovina, pivo, maso, těla poražených nepřátel

Gavron

(Ve hře Yog)

Bůh vědomostí a moci.

Gavron

Gavron je patronem magie, jeho požehnání obohacuje následovníky o nevídané vědění.

Gavron dal tvorům magické schopnosti a vizi civilizace. Stvořil také Changelingy.

Oltář: mystické a okultní stromy, kosti, lebky, knihy
Zvířecí symboly: nepřirozená a magická zvířata, koně
Ctnosti: zvídavost, inteligence, risk
Běžní uctívači: lidé, vysocí elfové, šlechta, kouzelníci, čarodějové
Vznešený materiál: mramor, krystaly
Preferované zbraně: hole, kopí, halapartny
Oběti: pivo, víno, tabák

Zyrian

(Ve hře Zath)

Bůh stínů a duchů zemřelých.

Zyrian

Zyrian vrací lidem zapomenutá vědění a umožňuje jim komunikovat s mrtvými.

Zyrian stvořil duchy mrtvých a uschoval dávné vědomosti do starých jeskyní.

Oltář: pavouk a pavučiny, lebky, symbolika mystična a opředení tajemstvím
Zvířecí symboly: pavouci, netopýři
Ctnosti: moudrost, tajemství, chladnokrevnost
Běžní uctívači: temní elfové, černokněžníci, nekromanti, objevitelé
Vznešený materiál: hedvábí, kosti, chitin
Preferované zbraně: vrhací zbraně
Oběti: tvrdý alkohol, halucinogeny, mršiny