Faeth Tenebris

Země Temných elfů na západě od Ardalonu. Faeth Tenebris by se dalo volně přeložit jako říše temnoty.

Vlastně toho o Faeth Tenebris moc nevíme, jelikož jsou dosti tajnůstkářští a odmítají spolupracovat nebo i jen vést dialog s ostatními národy. Proto by se dal jejich vztah ke všem ostatním národům považovat za neutrálně-nepřátelský. Jejich záměry a cíle nejsou ostatním známé, zřejmě se však něco chystá.

Vláda

Vládcem Faeth Tenebris je Zyndrathil Morgultharion Ilyndrakar.