Aktuální děj

Píše se Věk temnoty.

Obyvatele Ardalonu už několik let zúžuje neklidná doba. Žijí nejblíže k říši Faeth Tenebris, jejichž cíle jsou nám neznámé. Hrabství Thyria, nejzápadnější provincie Valandorského království se neustále snaží zbrojit a připravovat na případný útok Temných elfů. Nedostává se jim však schválení, zásob ani prostředků z království. To naopak přikazuje nebudovat nová opevnění, aby zdejší nevyprovokovali Faeth Tenebris. Temní elfové jsou téměř jistě bráni jako nepřátelé, přesto se jim tak nesmí říkat, abychom jejich záměry nestrhli proti nám. Občas někdo zmizí, občas je temný elf spatřen v divočině. Zda se jedná o obyvatele Faeth Tenebris nebo jejich vyhnance není známo, nikdo se s nimi neodváží komunikovat, občas maximálně dochází k individuálním bojovým střetům. Valandor jakožto i Bretánie má strach z útoku temných elfů a proto zdejšímu lidu zakazuje se třeba i bránit v případě napadení. Nejzápadnější město království, Westmore, je narozdíl od zbytku Valandoru zcela otevřené cizincům a to třeba i lesním elfům. Zdejší politika a kultura je odlišná a otevřená, přesto koluje strach a napětí.

Obyvatelé divočiny jsou však k Faeth Tenebris lhostejní a za společného nepřítele je nepovažují. Malicherné spory v oblasti pokračují a pouze východní národy se chystají na válku tak opatrně, aby takovou přípravu ani nedali znát.