Pravidla hry

VAROVÁNÍ

Dbej dodržování těchto pravidel, zásad komunity a udržuj seriózní styl hry v souladu s naší vizí. Omyly řešíme upozorněním hráče. Jestliže usoudíme (ať už po několikátem upozornění nebo třeba hned bez varování), že hráč není přínosem pro náš server, bude zabanován.

Důležité pojmy

 • IC = In Character (ve své roli, ve světě postav, za svojí postavu, herní reálie)
 • OOC = Out Of Character (mimo roli, v reálném světě, jako hráč, skutečné vědomosti)
 • ICly a OOCly = přídavná jména od IC a OOC
 • Metagaming = využití OOC informace v IC, bez IC znalosti
 • CK = Character Kill (úplná smrt postavy, nelze již za ni dále hrát a hráč si musí založit novou postavu)

Pravidla postav

1. Postava musí být schválená

Nesnaž se dostat ze spawnu, tvoje postava musí být kompletní a schválená. Po celou dobu hry za postavu se musíš držet toho, co ti bylo schváleno. Nemůžeš v průběhu hry změnit rasu a podobně.

2. Postava musí být plnoletá

Na našem serveru nebudeme hrát za dětské postavy. Taktéž není povoleno v RP zahrnovat děti. Děti ve světě existují, ale úplně mimo dění našich postav. Naše postavy mohou mít děti, ale neinteraktují s nimi.

3. Postava musí mít RP jméno

Jméno postavy musí mít alespoň 3 znaky. Musí zapadat do reálií světa. Pokud máš problém vymyslet jméno, můžeš použít úžasnou stránku fantasynamegenerators.comopen in new window.

4. Maximum 3 postav

Jeden hráč může mít maximálně 3 postavy současně. Výjimkou jsou pouze atmosferické postavy vypravěčů, kteří mohou tento limit přesáhnout. Silně doporučujeme hrát pouze za jednu postavu. Postavu je možné ukončit (smrtí nebo odejitím) a zrušit, tím se slot pro další postavu uvolní.

Pravidla RP

1. Vždy jsi ve své roli

Pokud jsi připojený ve hře, vždy jsi In Character a nemůžeš ignorovat RP, které je na tebe mířeno. Komunikovat s ostatními OOCly můžeš v globálním kanálu nebo užitím dvojitých závorek v lokálním chatu takto: (( toto je příklad OOC zprávy )).

2. Nezdržuj RP

Pokud se náhodou přihodí, že máš s jiným hráčem problém, zkuste ho spolu rozumně vyřešit a v RP pokračovat. Můžeš si také uložit záznam chatu a později si podat ticket, aby moderátor váš problém vyřešil. V rámci RP je ale nutné pokračovat a nezastavovat jej, nečekat na moderátora aby vás přišel rozsoudit.

Pokud samozřejmě protistrana úplně odmítá RP, chová se velmi nevhodně nebo dokonce kazí RP ostatním hráčům, zavolej hned moderátora. Přesto se pokus i po jeho informování pokračovat a nepozastavovat své RP.

3. Žádný Metagaming

Užívání OOC informací v IC světě je přísně zakázáno. Jako hráč máš přístup k řadě informací, o kterých tvá postava neví. Dbej na to, abys tyto informace neužil za svoji postavu, jinak by ses dopustil zvláště závažného porušení pravidel.

Existují však jasně vymezené výjimky, jako například použití systému LFRP (Looking for RolePlay) nebo kanálu #hledám-rp na Discordu. Dojít na nějaké místo na základě informací zjištěných tímto systémem je povoleno, v IC však musíte mít důvod nebo motivaci proč tam jdete - vaše postava neví, že se v dané lokaci někdo nachází, pouze šla například náhodou kolem.

Hráči mají možnost si v Shift+R vyplnit Consent Sheet. Do něj zapisují, co ve svém RP nechtějí. Consent Sheet je součástí Character Sheetu. Otevřít si Character Sheet jiné postavy můžeš tak, že podržíš tlačítko interakce (E) u cizí postavy a zvolíš možnost Roleplay > Character Sheet. Není povinné jej mít vyplněný, je však povinné si jej před každou RP akcí, která by mohla obsahovat nějaké nevhodné motivy zkontrolovat u jiného hráče. Pokud Consent Sheet hráč nemá vyplněný, nebo v něm uvádí, že se máš na podrobnosti zeptat, musíš od hráče získat OOC souhlas s motivem dané akce.

Mezi nevhodné motivy patří: Mučení, znásilnění, kanibalismus, detailní popisy brutálních scén, sexuální harašení a podobné RP akce, které mohou jinému hráči znechutit hru. Tyto akce jsou možné pouze s OOC souhlasem všech přítomných hráčů. Tento souhlas mohou také kdykoliv v průběhu akce odvolat, čímž se RP musí zastavit nebo přeskočit. Taktéž zkus tyto akce držet mimo hlavní RP lokace, kde by bylo obtížné se vždy ptát na souhlas nově příchozích.

5. Omez použití /act

Použití příkazu /act pro změnu tvé identity v chatu je povoleno pouze při vhodných akcích. Například, když jsi v převlečení nebo změněné formě, nebo je tvůj obličej zcela zahalený a nebylo by možné tě identifikovat.

6. Respektuj rozhodnutí moderátora

Moderátor se může jako vypravěč zapojit do RP, jeho rozhodnutí je vždy konečné.

Pravidla systémů hry

1. Musíš být součástí klanu

Je jedno jestli jsi sám, nebo hraješ ve skupině. Vždy musíš být součástí klanu a není dovoleno stavět bez členství v klanu. Pokud jsi sám, založ si v Tab > Clan svůj vlastní klan. Stavby bez klanu můžou být zničeny automatickým promazáváním nebo moderátorem.

2. Dodržuj restrikce klanu

Název klanu musí být seriózní, může být klidně totožný se jménem postavy. Klan může mít maximálně 5 členů, 1500 stavebních bloků a 500 dekorací. Rozsáhlé stavby vždy projednej s moderátory.

Je zakázáno stavět v dungeonech, NPC městech a podobně (platí výjimky) - pokud si nějakým místem nejsi jistý, konzultuj to s moderátorem.

3. Budova musí být přístupná

Nestav budovy na místech, kam se nedá dostat chůzí. Nedáválo by to smysl z RP hlediska. Navíc každou budovu musí být možné vykrást (prolomením zámků).

4. Omez lezení

Pokud chceš vylézt na budovu jiného hráče, nebo přelézt nějakou zeď, použij Athletics Check. Stanovené DC je 10 a zvyšuje se o 2 za každý další blok (foundation/tile). Neúspěch při lezení (pád) způsobí zranění za 1d6 HP za každý blok (např. 4d6 za pád z 4 bloků). To platí zejména při PvP nebo vloupání, mimo RP interakce je v pořádku lézt bez omezení.

Pravidla PvP

Vysvětlení celého PvP krok za krokem najdeš v sekci Systémy > Soubojový systém (PvP).

1. Kouzla a dovednosti jsou nepřátelská akce

Jakákoliv akce v rámci Shift+R, jejíž cílem je jiný hráč, je chápána jako nepřátelská akce. To znamená, že i použití léčivé magie na jiného hráče bez jeho souhlasu z tebe dělá dle těchto pravidel agresora.

2. PvP záměr musí být vyhlášen

Agresor musí vždy vyhlásit svůj záměr, tzv. PvP Intent. To udělá pomocí příkazu /pvp. Oběť útoku má pak možnost zvolit /pvp join (pokud chce bojovat), /pvp surrender (pokud se chce vzdát), nebo /pvp flee (pokud se chce pokusit hned utéct). Pokud jsi přítomný (nebo jsi přišel později) a nejsi obětí útoku, můžeš se do souboje přidat pomocí /pvp join, nebo boj pozorovat pomocí /pvp observe (v takovém případě můžeš být ale také napaden), pokud nezvolíš žádnou z těchto možností, musíš bezprostřední oblast boje opustit.

TIP

Text, který se píše za příkazem /pvp (např. /pvp join) se zobrazí v chatu a není pevně určen. Můžeš klidně svůj záměr popsat česky, drž se ale oficiálních možností.

3. Omez pohyb při PvP

Po vyhlášení PvP záměru mají všichni účastníci zakázáno se pohybovat mimo použití akcí pohybu v soubojovém systému.

Pohyblivost tvé postavy určuje její rasa. Akce Flee zvyšuje pohyblivost o 1 blok za tah. Pokud tvé HP kleslo na 0, nesmíš se v průběhu boje nijak pohybovat a musíš čekat na následky souboje. Jinou postavu v bezvědomí můžeš nosit, tím ale plýtváš plnou akci a zároveň je tvá pohyblivost snížena o 1 blok za tah.

4. Můžeš se pokusit utéct

Při pokusu o útěk (už se zahájením pomocí /pvp flee, nebo později v průběhu souboje) musí hráč 3x úspěšně použít akci Flee, aniž by dostal zásah od protivníka. Jestliže se mu to povede, souboj končí a oběť může utéct za použití pohybu ve hře. Agresor jej může pronásledovat, ale nemůže ho doběhnout a zahájit PvP znovu, jestliže není znatelně rychlejší nebo se oběť nezastaví.

5. Smrt postavy musí být narativní

V rámci soubojového systému je možné zcela usmrtit postavu, tomu říkáme CK (Character Kill). Tato možnost vyžaduje významnou RP akci s důslednou narací. Od agresora i oběti je očekáváno, že smrt postavy vhodně sehrají, hezky popíší a udělají ji významnou. CK vždy schvaluje moderátor.

CK je však povoleno jen v určitých situacích, mezi ně patří:

 • Oběť hraje rizikovou postavu (např. šéfuje skupince banditů, nebo je členem městské stráže)
 • Oběť byla vyhoštěna z kontrolované oblasti a vrátila se do ní, agresorem je někdo, kdo o této skutečnosti ví
 • Oběť prokázala nezájem o vlastní život (např. ve stavu těžkého zranění uráží agresora)
 • Oběť s CK souhlasí zcela dobrovolně
 • Moderátor rozhodne o výjimečném CK kvůli významu v RP

Pravidla vloupání

1. Střežené budovy vykrádej pod dohledem

Pokud chceš vykrást například banku, budeš si muset poradit s hlídačem. Nesmíš ho jen tak obejít a začít vylamovat zámek. Zavolej si moderátora na dohled, aby mohl sehrát přítomné hlídače, které budeš muset porazit v boji. To se nevztahuje na Thrally (otroky a zvířata ze základní hry).

2. Dodržuj systém vloupání

Při vloupání musíš použít Stealth Check a na místě ponechat POI (Point of Interest). Screenshoty z vloupání a seznam odcizených předmětů musíš ohlásit do ticketu na Discordu.

Přesný postup vloupání najdeš na stránce Systémy > Vloupání.

3. Omez množství kradených předmětů

Ukrást při vloupání můžeš z herních předmětů pouze to, co uneseš aniž bys byl přetížený. Na místo se nesmíš znovu vracet a vykrást jeden klan můžeš jen jednou za den.

Z D&D předmětů pak můžeš ukrást jen jednu z těchto možností:

 • Zlaté mince (max. 60)
 • 4 lektvary
 • 1 zbraň a 1 set zbroje
 • 1 zbraň a 1 stack munice
 • 1 set zbroje a 1 stack munice
 • 2 zbraně
 • 2 sety zbroje
 • 2 magické předměty (unattuned)
 • 2 stacky munice
 • 5 zpracovaných materiálů (ingots, reagents, leather, lumber)
 • 10 nezpracovaných surovin (ore, herbs, hides, logs)

Tyto limity jsou zdvojnásobeny psance.

Pravidla krádeže

1. Můžeš hráče okrást jako následek PvP

Pokud jsi hráče porazil v boji, můžeš ho v rámci Consequence Phase okrást. Okradení je jeden z možných následků, který zvolíš a musíš se jej už držet. Nemůžeš se rozhodnout pro následek okradení a když zjistíš, že oběť nemá nic cenného zvolit jiný následek.

Při okradení si musíš vybrat jen jednu z těchto možností:

 • Zlaté mince (max. 30)
 • 2 lektvary
 • 1 zbraň
 • 1 brnění
 • 1 magický předmět (unattuned)
 • 1 balíček munice (šípy, čepy)
 • Libovolné množství herních předmětů (tj. obyčejných předmětů jako je například jídlo)

Psanci mohou nad rámec zvolené možnosti ukrást ještě 30 zlatých navíc.

2. Můžeš provádět kapsářství

Můžeš se pokusit vykrást kapsy jiného hráče, pokud máš alespoň +1 na Sleight of Hand. Před svým hodem musíš akci popsat v /me. Následně si hodíš Sleight of Hand Check. Pokud oběť hodí na Perception Check stejné nebo vyšší číslo, než zloděj na svůj Sleight of Hand Check, tak si kapsářství všiml a mohl mu zabránit. Předání předmětů neproběhně a může být zahájen nějaký slovní konflikt nebo PvP. V opačném případě si oběť akce vůbec nevšimla. Všichni hráči v okolí si mohou také hodit Perception Check a pokud hodí stejné nebo vyšší číslo, než zloděj na svůj Sleight of Hand Check, tak si akce povšimli. V takovém případě se předměty předají a osoby, které si akce všimli, mohou upozornit oběť nebo si tuto informaci nechat pro sebe.

Kapsářstvím můžeš ukrást pouze zlaté mince (max. 10) a nebo jeden libovolný D&D předmět v inventáři (kromě zbraní, brnění, magických předmětů). Tutéž postavu můžeš znovu okrást až po uplynutí 2 hodin.

Dále platí výjimka pro psance.

Pravidla stopování

1. Můžeš hráče stopovat

Můžeš se pokusit stopovat hráče z lokace kde byl naposledy spatřen nebo z POI, které se netýká vloupání do domu a to užitím Survival Check, DC 10 + 1 za každé 2 hodiny uplynulé od přítomnosti hráče na dané lokaci. Pořiď si screenshot této akce a otevři si ticket na Discordu. Moderátor zprostředkuje všechny potřebné informace mezi hráči.

2. Můžeš vyšetřovat vloupání

Pokud jsi uspěl při automatickém Investigation Check u ponechaného POI při vloupání, proveď screenshot tohoto POI a podej si ticket na Discordu. Moderátor ti může poskytnout další hodnotné informace k vystopování zloděje.

Pravidla D&D akcí a vlastností

1. Odpočinek musí být vhodně sehrán

Akce Short Rest a Long Rest můžeš použít pouze pokud tvá postava skutečně odpočívá.

Long Rest zpravidla použiješ na začátku nebo konci své hry, případně při odpočinkové RP akci, kdy se dlouhodobě nacházíš na jednom místě (alespoň půl hodiny).

Short Rest můžeš použít kdykoliv kdy se zastavíš na alespoň 10 minut na jednom místě.

2. Vhodně reaguj na pokusy

Někdo proti tobě může provést nějaký pokus pomocí popisu a použití vlastnosti. Například se tě může pokusit zastrašit pomocí hodu na Intimidation. Proti tomu si ty hodíš Charisma Saving Throw a musíš vyrovnat nebo přehodit jeho hod, aby ses obránil před vlivem tohoto hodu. Pokud hodíš nižší číslo na save, pak musíš v RP vhodně sehrát následek dané akce. Způsob sehrání je už čistě na tobě a tvé zodpovědnosti, tato akce ale musí tvou postavu ovlivnit a musíš prohru přijmout.

Existují ale pokusy, proti kterým se nehází save příslušné kategorie, ale protiakce:

 • Deception - Insight
 • Stealth - Perception
 • Sleight of Hand - Perception