Historie světa

Vznik Vacarie

Na počátku byl pouze Chaos, který narušil nekonečné prázdno a dal za vznik energii a hmotě. Všude byla jen pustá tma, než z energie vzniklo světlo, z hmoty pak elementy země, vody, vzduchu a ohně. Svět byl neohraničený a neuspořádaný, než do něj vstoupili první bohové - Devaris, Javron a Mirelia. Bohové přinesli řád, uspořádali elementy a stvořili zem, půdu pro nohy všech tvorů, kteří na svět teprve měli přijít. Než však stvořili takové tvory, vytvořil Javron trávu a rostliny. Mirelia z vody utvořila řeky, jezera, moře a oceány. Devaris, nejstarší z bohů, je zprvu jen pozorovala a nepřiložila ruku k dílu. Až když Javron stvořil první tvory - ryby, ještěry a ptáky, stvořila Devaris touhu a plodnost. A tak se po zemi rozmáhal život. Do světa vstoupil Sylthar a vytvořil hady a štíry. Javron a Sylthar společně tvořili rozmanitý život, vytvořili spoustu zvířat ale také inteligentní a nestárnoucí elfy. Devaris nesouhlasila s nesmrtelností elfů, vytvořila pýchu, závist a chamtivost. Javron stvořil půlčíky a dryády. Mirelia dala život trpaslíkům a lidem. Pak do světa vstoupil Gavron, aby dal tvorům magii a vizi civilizace. S příchodem Rothgara přišla na svět válka, když stvořil orky, tvory po válce nejhladovější.

Věk draků

Sylthar stvořil draky, mohutné a silné bytosti, proti kterým nikdo neměl šanci bojovat. Rothgar a Devaris pak vytvořili zlato a prohnilost, kterou dali všem tvorům. Válka se rozšířila celou zemí. Svět, který nyní nazýváme starým propadl vlnám Chaosu, když draci zvítězili a zabili snad vše živé. Jejich silná chamtivost je poslala pak i proti sobě, než je Mirelia nechala všechny zkamenět. Na zemi zanikl život.

Věk popela

Na zemi zbyl jen popel a trosky staré civilizace. Trvalo dlouhá léta, než se bohové dohodli na podobě světa. Z popela tak vznikl nový svět, se stejnými tvory, neřestmi, dobrem a zlem. Přesto byl tento svět jiný. Mirelia donutila Javrona a Devaris spolupracovat a nechala oba, ať dají tvorům každý kus své povahy. Nejmladší z bohů, Zyrian, přišel jako poslední, aby stvořil duchy mrtvých a předal staré vědomosti tvorům nového světa. Gavron nakonec dovedl tvory k poznání magie, dal jim kousek schopností bohů. Devaris pak stvořila ještě Tieflingy a Gavron zase Changelingy. Javron stvořil novou přírodu, ale nechal i Sylthara stvořit poušť a Rothgara zimní oblasti severu. Popel zůstal jen připomínkou starého světa, který postupně ze světa mizel.
Tak bylo dílo dokonáno.

Věk magie

Ačkoliv orkové žijící na jihu vedli neustále boje mezi sebou, zbytek světa žil v relativním míru. Lidé a elfové se však rychle zdokonalili v umění magie. Někteří z nich se stali až příliš mocní. S mocí se vrátila chamtivost a propukly války jednotlivých národů. Zemřelo mnoho tvorů, tehdejší magie požehnaná Gavronem byla nesmírně mocná. Sylthar si nechal odevzdávat oběti a za to tvorům vracel silná požehnání. Devaris vyvážila hromadící se mrtvoly zvýšenou plodností a chtíčem. To však vedlo tvory země k mnoha zvrácenostem. Mirelia oživila jednoho z největších draků - Quilrana, aby vyděsila tvory země a zastavila války.

Věk Quilranův

S návratem draka do horských oblastí severu se začali lidé a elfové hromadně stahovat na jih. Vznikla i určitá soudružnost ze strachu a tak drak splnil svůj účel. Trpaslíci se schovali v horách. Civilizace jiných tvorů se spíše rozpadly a jejich příslušníci se rozdělili do menších skupinek a přežívali kde se dalo. Na jihu však lidi a elfy čekali orkové. Společný nepřítel ve formě lidí a elfů sdružil i orky proti nim a tak započala velká válka. Rothgar žehnal oběma stranám této války, mezitím co Sylthar vyžadoval další oběti za svůj zásah do války. Gavron oslabil magii tvorů země, Zyrian však uschoval některé vědomosti do starých jeskyní. Lidé a elfové po nekončícím souboji s orky trvajícím několik generací dávno zapomněli na moc draků. Dávné legendy o draku Quilranovi, kterého se všichni obávali je přeci nemohli odradit ze severu a proto se rozhodli do těchto zemí vrátit. Quilran si však užíval pustého severu a návrat lidí a elfů uvítal ohněm. Trpaslíci se nabídli pomoci Quilrana zneškodnit. Spojenectví mnoha národů z těchto tří ras dokázalo po nelítostných bojích Quilrana skutečně porazit. Bohové se zařekli, že už nebudou tak zásadně ovlivňovat dění na zemi a stali se tichými pozorovateli, kteří pouze dávají tvorům svá požehnání.

Věk Ashorionu

Přes celý kontinent se rozmohla říše Ashorion, ve které žili soudružně lidé, trpaslíci a elfové. Nastal zlatý čas míru. Ashorion přivítal i půlčíky, tieflingy a dryády. Křížení lidí a elfů dalo za vznik půlelfům. Přes veškerou soudružnost se však nevytratily předsudky mezi rasami, které daly za vznik dalším mocenským sporům, které později rozohnily i pád Ashorionu.

Věk Norwoodů

Rozpadající říši Ashorionu ovládl Lazarus Norwood, charismatický avšak krutý vládce z řad lidí. Ten se jmenoval císařem nové říše, kterou pojmenoval Nelerion. Nechal z říše vyhnat všechy jiné rasy, které označil za zvířata a proto na ně také pořádal hony. Elfové začali označovat lidi za špinavce, což Lazara Norwooda rozzuřilo natolik, že vyhlásil válku všem elfům. Zahájil válečné tažení, které se nakonec rozmohlo nejenom proti elfům, ale proti všem. V tažení Lazara Norwooda po jeho smrti pokračovali i jeho syn Cinder Norwood. Ten byl zprvu mírnější, dokud jej nepohltila temná magie, zběsilost a šílenství. Cinder se stal ještě krutějším vládcem. Své odpůrce z vlastních řad brutálně mučil, drancoval okolní národy. Mnoho lidí se od říše oddělilo a vzniklo tak knížectví Mavora. To se snažilo být k Nelerionu neutrální, avšak byli brzy také napadeni Nelerionem. Další lidé odštěpující se od Nelerionu se spolčili s elfy, aby založili říši Elyneas, která měla krutovládu dynastie Norwoodů potlačit. Nelerion však vydržel ještě 5 generací pod vládou rodu Norwoodů, než byl poslední Norwood zabit v boji bez jediného potomka. Konec dynastie Norwoodů sice neznamenal konec zfanatizovaného Nelerionu, znamenal však konec válečného přesvědčení. Nelerion přestal expandovat a sotva se zvládal držet proti útokům Mavory a Elyneas.

Věk ohně

Národ tieflingů jménem Morkelskar s požehnáním boha Zyriana ovládl moc dračího ohně, pomocí kterého dokázali zničit celý Nelerion. Spálili tak ale obrovskou zem, včetně přírody a mnoha nevinných lidí. To znepokojilo boha Javrona, který poštval Elyneas proti Morkelskaru. Spálená země však připomínala pradávnou dobu popela a trvalo dlouhá léta, než se vrátila do těchto zemí příroda. Ve spálených zemích nerostla žádná úroda a bohyně Mirelia zabránila Javronovi zásadně zasáhnout. Národy Mavora a Elyneas prosperovali, každý na jiné straně za spálenou zemí. Elyneas nakonec proti Morkelskaru zvítězili, začali se přemnožovat kvůli požehnání Devaris a začali proto obývat i spálenou zem. Elfové ve spálené zemi se naučili žít v popelu a ohni namísto přírody. Postupem času se z nich vyvinuly tmavé bytosti. Podoba s elfy začala mizet a vznikli tak temní elfové, kteří začali opouštět ideály elfů, od Elyneas se zcela odtrhli. Postupem času začala být spálená země úrodnější, příroda se vracela, temní elfové se pak s návratem jiných tvorů do této oblasti tiše stáhli na západ.

Věk prosperity

V zemi východu začalo vznikat mnoho prosperujících národů všemožných ras. Mezi nimi bylo i Valandorské království a Bretánie. Národy mezi sebou začaly mít velmi komplikované diplomatické vztahy, došlo i k několika válkám. Temní elfové mezitím začali nabírat na moci a úplně se odizolovali od zbytku světa ve své nově vzniklé říši Faeth Tenebris. V Ardalonu vznikla země nikoho nebo též divočina.

Věk temnoty

Kolují zvěsti, že Temní elfové z Faeth Tenebris plánují něco zlého. Je známo mnoho případů, kdy se někdo přiblížil k jejich zemi a už se nevrátil, jejich osud je neznámý.