Zázemí

Akolyta (Acolyte)

Strávil jsi svůj život ve službách chrámu a sloužil konktétnímu bohu nebo i více bohům.

Odbornost: Insight, Religion

Klášterní učenec (Cloistered Scholar)

Dětství jsi strávil v knihách a poznával jsi vědění světa. Pracoval jsi v klášteře a přepisoval knihy. Přejímal jsi vědomosti od svých mistrů a poté je předával dalším učencům.

Odbornost: History, Nature

Zločinec (Criminal / Spy)

Jsi zkušený zločinec s neblahou historii, spoustu času jsi strávil mezi kriminálníky a stále máš své kontakty.

Odbornost: Deception, Stealth

Neúspěšný obchodník (Failed Merchant)

Ať už jako pokračovatel rodinného byznysu nebo v rámci vlastních výprav, byl jsi obchodníkem. Tato cesta se ti však nezdařila a odnesl jsi si pouze zkušenosti.

Odbornost: Investigation, Persuasion

Rybář (Fisher)

Svá mladá léta jsi strávil na lodích, miluješ moře a oceány.

Odbornost: History, Survival

Lidový hrdina (Folk Hero)

Pocházíš z chudších poměrů, přesto jsi si získal přízeň místních, když jsi je dokázal ochránit před nebezpečím.

Odbornost: Animal Handling, Survival

Bavič (Entertainer)

Daří se ti ve společnosti, víš jak lidi pobavit a získat si jejich pozornost i přízeň.

Odbornost: Acrobatics, Performance

Vyšetřovatel (Investigator)

Jsi zarytým hledačem pravdy. Možná jsi posedlý zákonem, morálkou nebo univerzální spravdelností. Vyhledáváš záhady a jejich řešení.

Odbornost: Investigation, Perception

Šlechtic (Noble)

Víš co je to moc, bohatství a privilegium. Vyrůstal jsi v dobré rodině, která má vliv. Možná jsi sám nositelem šlechtického titulu, nebo alespoň tvoji příbuzní.

Odbornost: History, Persuasion

Mudrc (Sage)

Celý svůj život jsi zasvětil získávání vědomostí. Studoval jsi knihy, staré svitky a poznával magii.

Odbornost: History, Arcana

Voják (Soldier)

Válka byla dostatečnou součástí tvého života, abys na ni nikdy nezapomněl. Od mala jsi trénoval a cvičil, abys byl v boji k něčemu platný. Možná jsi byl členem armády nebo jen potulným žoldnéřem.

Odbornost: Athletics, Intimidation

Uličník (Urchin)

Vyrůstal jsi sám a na ulici, bez rodičů a v extrémní chudobě. Nikdo tě neopatroval a vždy sis musel poradit sám. Naproti všemu jsi však dokázal přežít a nasbíral zkušenosti, které jinde než na ulici získat nejdou.

Odbornost: Sleight of Hand, Stealth