Bretánie

Země lidí severu, především barbarů a válečníků. Žijí zde ale i trpaslíci (v horách) a lesní elfové (v lesích).

Vláda

Bretánie by se dala považovat za jakousi federaci 12 menších národů, které spolu úzce spolupracují, avšak každý má svého vůdce. Dohromady tak vládne 7 lidí, 3 trpaslíci a 2 elfové, zákony se v různých oblastech liší. Za Bretánii jako celek obvykle jednají společně Ragnald, Keldor Valgar a Thordor Zlatotep.

Diplomacie

Bretánie má velmi dobré vztahy s Valandorským královstvím a neutrálně-nepřátelské s Faeth Tenebris. Říše Izaren je jejich uhlavním nepřítelem, se kterým jsou ve válce už stovky let.

Válka

Ačkoliv Bretánie není tak politicky jednotná jako Valandor, ve válečných konfliktech jsou opravdu velmi soudružní. Už od věku prosperity vedou nekončící válku se svým východním sousedem - říší Izaren.

Válka formuje kulturu Bretánie už od jejího vzniku. Život v Bretánii nikdy nebyl jednoduchý a každého zdejšího obyvatele se válka nějakým způsobem týká. Přesto se extrémně liší kultura na západě a na východu země. Na východě se neustále válčí, je to zpustošená zem, do které přichází válečníci z celé Bretánie umírat pro svůj lid. Naopak na západě panuje mír a klid, rozvíjí se zde umění a život je zde zkrátka jiný. Přesto západní národy zásobují a aktivně podporují ty východní ve válce, která je pro ně všechny společná.

Paradoxně teď může hrozit i válka na západě, čehož se všichni obyvatelé značně obávají. Válka na dvou frontách by pro Bretánii byla skutečně existenčním rizikem. Navíc na západě nejsou zvyklí bojovat, nejsou připraveni na takovou válku. V případném konfliktu s Faeth Tenebris by se ale dala předpokládat podpora Valandoru, narozdíl od války s říší Izaren, ke které se Valandor staví neutrálně.