Westmore

Město Westmore je nejzápadnějším městem Valandorského království, nachází se v oblasti Ardalon a zároveň je součástí hrabství Thyria.

Významné osoby

Městu vládne urozený pán baron Ironhart, Aldric.

Velitelem městské stráže je rytíř Caldeira, Matias.

Chrám všech bohů

Dominantou města Westmore je katedrála, jenž se nazývá Chrámem všech bohů. Toto posvátné místo je světovým unikátem, jelikož žádná jiná budova není zasvěcena uctívání všech bohů a zároveň i Chaosu.

Z tohoto důvodu je Westmore sice vyhledávaným místem poutníků, ale zároveň je opovrhováno nejvěrnějšími služebníky svých bohů, jelikož podle nich je neuctivé, aby jejich bůh sdílel svatyni se všemi ostatními bohy a dokonce i s uctívači Chaosu.

Dokonce není tajemstvím, že i samotný král Valandoru není příliš spokojen s existencí této katedrály. Naopak baron Ironhart tuto katedrálu prohlašuje za místo požehnané všemi bohy a hájí toto spojení nutností uspokojit všechny bohy v této nemilosrdné krajině. Hrabě Mlýsek z Thyrie tuto katedrálu podporuje, přispívá na její správu a sám ji i občas navštěvuje.