Valandorské království

Valandorské království nebo též zkráceně Valandor je velké království lidí.

Valnou většinu obyvatelstva tvoří právě lidé, šlechtici jsou výhradně lidé.

Vysocí elfové, lesní elfové, půlelfové, trpaslíci a půlčíci se mohou pohybovat po království i vstupovat do měst. Ve velmi výjimečných případech může někdo z nich obdržet i občanství, je to však skutečné vzácné. K těmto rasám lid Valandorský přistupuje poměrně neutrálně, avšak má k nim rasistické předsudky.

Tieflingové se také mohou pohybovat po království, avšak jsou zbytkem obyvatelstva velmi utlačováni.

Temní elfové a orkové jsou považováni za nepřátele království a nemohou se zde vůbec pohybovat, může jim hrozit i okamžitá smrt. V mírnějších případech mohou být zadrženi nebo jednoduše vyhnáni — zejména pokud se jedná o temné elfy z divočiny. Výjimkou by bylo provádění diplomacie, o tu však zřejmě Faeth Tenebris zájem nemá, s orky už pak vůbec není řeč, střetnutí s nimi vždy znamená boj.

Changelingové jsou považováni za nebezpečné podvodníky a odporné příživníky. Jejich pohyb v království je také zakázán. Obvykle se však na potkání nezabíjejí, většinou se jim do kůže vypálí cejch, který navždy prozrazuje, co jsou zač. Poté jsou z království vyhoštěni a až při případném návratu s cejchem jsou popraveni.

Vláda

Hierarchie

V čele Valandoru stojí král, největší územní celky (vévodství) mu pak spravují vévodové. Hrabata spravují menší územní celky (hrabství). Baroni pak vládnou městům a jejich přilehlému okolí.

Šlechtické tituly a jejich oslovení:

Titul u mužeTitul u ženyPredikát
králkrálovnaVeličenstvo
vévodavévodkyněJasnost
hraběhraběnkaExcelence
baronbaronkaUrozený pán

Tituly a oslovení potomků:

Potomek kohoTitul u mužeTitul u ženyPredikát
králeprincprinceznaKrálovská výsost
vévodyprincprinceznaVýsost
hraběhraběkomtesaExcelence
baronabaronbaronesaSvobodný pán

Momentální vládci

Valandoru momentálně vládne rod Silvaronců.

 • král Valarian I. Silvaronský
 • královna Elisora Silvaronská
 • princezna Aurelia Silvaronská
 • princ Sebastian Silvaronský
 • princ Roderic Silvaronský
 • princezna Evelina Silvaronská
 • princezna Celestia Silvaronská

Diplomacie

Valandorské království si dává záležet na svých diplomatických vztazích s okolními národy. Díky tomu mají velmi dobrý vztah se svým severním sousedem - Bretánií, přes všechny rozdíly v těchto kulturách.

Naopak s Faeth Tenebris neexistuje prakticky žádná diplomacie, jen obavy. Temní elfové nehodlají spolupracovat s lidmi a vést s nimi jakýkoliv dialog, jejich záměry a cíle jsou zcela neznámé. Proto panuje neutrálně-nepřátelský vztah k tomuto národu, víceméně se proti němu tiše zbrojí.

Hrabství Thyria

Thyria je nejzápadnější provincií království, sahá z části do Ardalonu a sousedí s divočinou.

Thyrii momentálně vládne hrabě Mlýsek, Křivomír I.

Hlavním a největším městem a zároveň sídlem hraběte Mlýska je Caldera.

Součástí Thyrie je mimo jiné i město Westmore.

Obyvatelstvo

Lid království se dělí do dvou kategorií: občan a obyvatel.

Občan je měšťan, má nárok na bydlení za hradbami, může vlastnit obchod nebo půdu. Musí platit daně, ale za to mu přísluší vyšší ochrana, záruka bezpečí, vlastnictví majetku, možnost uzavírat dohody.

Obyvatel je prostý venkovan, který žije v oblasti ovládané královstvím. Nemusí platit daně, ale nepřísluší mu téměř žádná práva a ochrana. Království mu může páchat prakticky jakékoliv nepráví.

Těm, kteří v království nežijí, ale jen se v něm pohybují, se zpravidla říká poutníci.

Zákony království

Toto je zjednodušený výpis pravidel vyplývajících ze zákonů království.

SEZNAM ZÁKAZŮ:

 • Otročení lidi (všichni lidé mají právo na svobodný život)
 • Urážky království nebo vládnoucích osob
 • Pohyb orků, temných elfů a changelingů v království
 • Paktování s orky, temnými elfy a changelingy
 • Napadení občana nebo obyvatele
 • Krádeže a vloupání
 • Využívání nenáležících pravomocí
 • Vtažení zvířat do měst (kromě koní)
 • Obnažování nebo příliš odhalené oblečení ve městě