Murun

Murun je městský stát v samotném středu Ardalonu. Místní obyvatelstvo se skládá skoro výhradně z lidí, avšak vítané jsou prakticky všechny jiné rasy. Jedná se o významné obchodní středisko. Obchoduje se zde prakticky se vším, i s otroky. Nejen proto je Murun považován občany Valandoru za méně civilizovaný. Zdejší civilizace však není nikterak nová, založení Murunu sahá až do konce věku ohně. Murun má také bohatý kulturní význam, ten se odvíjí především právě od stáří tohoto města.

Murun